MAC Midden Drenthe nu ook op Facebook!!

Eerstvolgende ritten

Geen evenementen

Adverteerders

DE OUDE DOOS

EEN TERUGBLIK IN DE TIJD - juni 1984-


*****************************************************

. “ D E K O N T A K T S L E U T E L”

Clubblad van MAC “MIDDEN DRENTHE” te Westerbork.

 

Sekretariaat: H. Dekker Fokkingeslag 4 Emmen. Tel. 05910-23541

Redaktie-adres: H. Ovinge, Langbos 52, Oosterhesselen

Telefoon 05248-1574.

Bank: Rabobank (giro 979606) te Westerbork, rekeningnummer 3694.52852.

 

9e jaargang no. 2 juni 1984


PCC 1984

Wat was het druk in het anders zo rustige Drentse dorp Hijken op die 31e mei 1984; de Hemelvaartsdag. Het gemeenschapshuis “De Dorpshoeve” barstte bijna uit haar voegen. Wat een deelname. Wat een mensen! Wat een uitsmijters zijn van eigenaar verwisseld. De Hijker kippen mogen wel overuren maken om de voorraad weer op peil te brengen.

Wat een dag! Uitzetters die van geen uur of tijd weten. Uitzetters die na 12 uur ’s nachts nog iemand uit zijn bed bellen met de vraag of er nog wat bordjes meegenomen kunnen worden. Wat een vlaggen, wat een bordjes, wat een vallen. Ziedaar, een kleine impressie van de HIJKERRIT op Hemelvaartsdag in Hijken. Een rit die voor de deelnemers uit Overijssel en Drenthe gold als de PCC 1984. Voor het eerst dit jaar ook provinciale kampioenschappen voor de B- en C-klassers. Alle kampioenen, in welke klasse dan ook, van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat. Een complete oriënteringsdag daar in Hijken. Drie ritten op één dag (voor de A- en eventueel B-klasse) met een totale lengte vanom de bij 120 km. Langs de weg circa 50 vallen! En daarbij zeer veel zeer goede punten. Voor dit alles zijn verantwoordelijk de uitzetters Jan en Riek Bos. Een geweldige prestatie! Mensen die ervaring op dit terrein hebben, weten dat het bijna niet te doen is om drie ritten op één dag uit te zetten. Doch jullie hebben het toch maar gepresteerd. Voor de middag een prima rit, geen enkel probleem. Na de middag nog al wat problemen. Veel vreemden bij de weg, waarvan enkelen niet met de vingers van het door jullie geplaatst materiaal af konden blijven. Voor de deelnemers verschrikkelijk jammer. Doch dit kunnen we niet op jullie conto schrijven. Voor een eventuele volgende PCC in Drenthe zullen we als organisatie toch maatregelen moeten treffen die voorkomen dat het materiaal “aan de wandel gaat”. Jullie inzet is niet voor niets geweest. Maar liefst 129 deelnemers verschenen aan de inschrijftafel. Een ongekend hoog aantal. Een geweldige deelname. Jan en Riek zeer bedankt voor het uitzetten van deze ritten. Ondergetekende heeft veel respect voor uitzetters die het aandurven om drie ritten op één dag uit te zetten. Ook veel dank aan de “eigen” en “vreemde” krachten die hebben geholpen deze dag te doen slagen. Wij denken hierbij aan de mensen van de inschrijving, de tijdcontroles, de finish, de bingomasters, de rekenkamer, etcetera. Doch zeker niet op de laatste plaats zijn wij dank verschuldigd aan U deelnemers, waarvan enkelen van zeer verre kwamen. Veel dank! Tot een volgende rit!

A. Rossing

 

 

(Officieuze) UITSLAG PCC VAN DRENTHE EN OVERIJSSEL

DRENTHE:

Persoonlijk:

1. A. Rossing

65

50

61

49

41

50

149

2. Th. Kamp

92

49

14

50

76

49

148

 

Teams:

M-Drenthe

A. Rossing

65

49

61

49

41

50

 

R. Trip

63

50

65

47

96

48

 

T. Kamp

92

47

14

50

76

49

 

W. v.d. Lelie

90

48

63

48

181

47

Totaal: 441

 

 

 

OVERIJSSEL:

 

Persoonlijk:

 

1. E. Dunnewind

63

50

31

50

125

47

147

2. R. Trip

63

50

65

47

96

48

145

3. J.R. Jonker

253

46

45

48

79

49

143

4. W. Vleerkate

195

48

132

41

78

50

139

5. Eilander

218

47

34

49

216

43

139

6. H.J. Veldman

270

45

126

42

134

46

133

7. H. Paalman

285

42

68

46

206

44

132

8. J. Paalman

273

44

91

45

236

42

131

9. Groffen

282

43

97

44

292

40

127

10. Oolbekkink

307

41

160

40

185

45

126

11. v. Huffelen

328

40

108

43

254

41

124

 

Teams:

Wezep 1:

H. Huybregts

126

48

63

47

134

47

 

E. Dunnewind

63

50

31

50

125

49

 

J.R. Jonker

253

45

45

48

79

50

 

W. de Jong

86

49

67

46

132

48

 

H. J. Veldman

270

43

126

38

134

47

Totaal: 439

 

Wezep 2:

D. v. Essen

216

47

92

43

138

45

 

J.H. Geertman

265

44

108

40

166

44

 

S. de Haan

328

38

99

41

314

37

Totaal: 379

 

Wapenveld:

Groffen

282

41

97

42

292

38

 

Eilander

218

46

34

49

216

41

 

v. Huffelen

328

38

108

40

254

39

Totaal: 374

 

Holten:

H. Paalman

285

40

68

45

206

42

 

J. Paalman

273

42

91

44

236

40

 

Oolbekkink

307

39

160

37

185

43

Totaal: 372

 

Bovenstaande uitslagen zijn officieus, omdat nog een beroep bij de KNMV in behandeling is. We hebben echter de indruk, dat hoe de uitslag van dit beroep ook moge zijn, dit geen belangrijke verschuivingen meer teweeg zal brengen.


UITNODIGING

 

Het bestuur van de MAC MIDDEN DRENTHE nodigt

u hierbij uit tot de deelname aan de 2e grote

DENNENRIT

Welke verreden zal worden op zondag 16 september 1984.

 

Start en finish:

Hotel “Onder de Hoge Dennen”, Talmaweg 6, Witteveen gemeente Westerbork.

 

Aard van de ritten:

De oriënteringsdag bestaat voor alle klassen uit twee afzonderlijke ritten.

Een ochtendrit en een middagrit.

Voor alle klassen geldt dat u aan beide ritten kunt deelnemen, doch ook mag kiezen voor alleen de ochtendrit of de middagrit.

 

Start ochtendrit:

Van 9.30 uur tot 10.30 uur.

 

Start middagrit:

Van 13.00 uur tot 14.30 uur.

 

Uitzetters en controle:

Ochtendrit alle klassen: H.Ovinge.

Middagrit alle klassen: R.J.Trip.

De controle van alle ritten ligt in handen van de heren J.Bos en A.Rossing.

 

Snert:

Voor alle equipes (2 borden per equip) rond de klok van vijf uur gratis.

SNERT

Tegen betaling van f 5,00 per bord kunt u bij de inschrijftafel bonnen verkrijgen voor eventueel meer inzittenden.

 

Inlichtingen omtrent de DENNENRIT kunt u telefonisch verkrijgen onder de nummers

05910-23541 05248-1574 05920-42985


Als je bovenstaande leest, zou je zo weer terugverlangen naar zo’n snertdag.

Wat let ons?

Maar goed dit was weer de Oude Doos.

Tot het volgende clubblad.


Copyright © 2023. All Rights Reserved.

Powered by JS Network Solutions