MAC Midden Drenthe nu ook op Facebook!!

Eerstvolgende ritten

Geen evenementen

Adverteerders

DE OUDE DOOS

EEN TERUGBLIK IN DE TIJD   -1984-


*****************************************************
“ D E    K O N T A K T S  L E U T E L”
Clubblad van MAC “MIDDEN DRENTHE” te Westerbork.
Sekretariaat:   H. Dekker     Fokkingeslag 4     Emmen.     Tel. 05910-23541
Redaktie-adres “De Kontaktsleutel”:
H. Ovinga,  Langbos  52,  Oosterhesselen  05248-1574.
9e jaargang no. 1                                                                                  Maart 1984

Terugblik en vooruitzien…….

Achter ons ligt, menen we, een goed jaar. De vele uitzetters hebben leuke goede ritten op de weg gelegd. Het gemiddelde aantal deelnemers lag op bijna 62 per rit. In 1982: 38! Dit jaar bijna 24 deelnemers meer per rit. Financieel hebben we ook een goed jaar achter de rug. Het verlies van 1982 is in één jaar weggewerkt. Alle mensen die in het afgelopen jaar hebben meegewerkt aan de positieve resultaten, te weten: adverteerders, sponsors, uitzetters, controleurs, bestuur, rekenkamers, bingomasters en vele anderen, doch zeker niet op de laatste plaats de deelnemers, van harte bedankt!!!

Er ligt weer een nieuw seizoen voor ons. We wachten in spanning af wat dit jaar ons brengen zal. Wij doen ons best.

In het bestuur heeft een wisseling plaats gehad. Jan Schinkel heeft om gezondheidsreden moeten afhaken. Na verkiezing is hij vervangen door een andere Jan: Jan Bos, evenals Jan Schinkel een verwoed liefhebber van oriënteringsritten. Jan Schinkel, van harte bedankt voor het vele werk dat je voor je MD gedaan hebt. We hopen je – in wat voor functie dan ook – nog eens terug te zien bij MD. Jan Bos, hartelijk welkom binnen het bestuur. We zijn er van overtuigd de gelederen versterkt te hebben met een actief bestuurslid.

De aftredende herkiesbare bestuursleden H. Dekker en H. Ovinge zijn herkozen. En zo hoort het. Goede krachten zet je niet aan de kant.

Wat kunt U lezen in dit clubblad? Wel, veel nieuws over de komende ritten, verenigingsnieuws, PCC-nieuws, nieuw reglement en droogrit(je) met uitleg (verderop), beiden van de hand van Roel Trip, en de puzzelrubriek van onze puzzelredacteur Jaap van der Veen.

Tot slot wensen wij U een uitstekend rittenseizoen, te beginnen met de LENTERIT op 18 maart a.s. in Westerbork.

Tot dan!

A. Rossing.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VVV_RIT TE WIJSTER (nu Hijken)

Van de V.V.V. te Wijster is bericht ontvangen dat men afziet van verdere organisatie (in samenwerking met de MAC “Midden Drenthe”) van de V.V.V.-rit.

Op verzoek van de Jaarlijkse Algemene Vergadering heeft het bestuur van de MAC “Midden Drenthe” onderzocht of het mogelijk is deze rit te laten verrijden op een zaterdagavond in juni. De rit was gepland voor zondag 17 juni 1984.

Helaas is het ons niet mogelijk de rit naar een zaterdagavond te verplaatsen, of we zitten dan samen met een zustervereniging, of we hebben de rit op de dag dat de grote vakantie-uittocht begint. Geen van beide situaties leek ons aantrekkelijk.

Daarom blijft de rit staan voor zondag 17 juni 1984. Als start- en finishplaats is gekozen voor het dorpshuis te HIJKEN. De rit wordt nu verreden onder de naam “DORPSHOEVERIT”. Op verzoek van het bestuur van “De Dorpshoeve” zullen de deelnemers uit Hijken in een aparte klasse worden ingedeeld (de H-klasse). Door het bestuur van “De Dorpshoeve” zal voor deze klasse een extra prijs beschikbaar worden gesteld.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LAATSTE NIEUWS goed nieuws

Pal voor het “ter perse” gaan van dit blad, bereikte ons het bericht dat ons bestuurslid Jan Bos door het hoofdbestuur van de K.N.M.V., in vergadering bijeen op 3 maart 1984, benoemd is tot lid van de Landelijke Commissie Oriënteringsritten (de LCO); het hoogste “oriënterings-rechts-college” binnen de K.N.M.V.. Het bestuur van de MAC “Midden Drenthe” is ontzettend content met deze benoeming. Jan, vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd met je benoeming. Hiermede is het noorden van ons land – rekening houdende met de aantallen oriënteringsclubs en oriënteerders in den lande – redelijk vertegenwoordigd in de LCO.

Jan (en Riek?), wij wensen je alle succes in je nieuwe functie! Doch hopen tevens nog vele jaren gebruik te mogen maken van je capaciteiten als bestuurslid van onze vereniging.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Voor f 7,50 bent U een heel jaar lang lid van de MAC “Midden Drenthe”.

Uw voordelen:
- U doet automatisch en gratis mee aan de clubcompetities;
- U krijgt op bijna alle ritten één gulden korting op het inschrijfgeld;
- U krijgt gratis voor niets voor niemandal
ons clubblad “De KONTAKTSLEUTEL” in de bus.
Ons voordeel:
- Wij weten ons moreel gesteund in ons streven voor U een aantal leuke
middagen (dagen) (ritten) te organiseren.

Steun ons! Geef U op als lid!!!!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ONZE VOLGENDE RIT:

Op ZONDAG 18 MAART A.S. is het weer zover.
Dan organiseren wij de eerste rit van het nieuwe seizoen;
De LENTERIT te Westerbork

Uitzetters van deze openingsrit zijn wederom

JAN EN RIEK BOS

Wij nodigen U graag uit voor deze rit.
De start vindt plaats bij hotel Meursinge te Westerbork.
Vanaf 13.00 uur kan aldaar worden ingeschreven.
De C- en D- klasse rijden volgens eigen eenvoudig reglement.
De A- en B- klasse volgens het KNMV-reglement 1984.
18 MAART OP NAAR WESTERBORK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wist U dat ………………………

De PCC 1984 ook wordt uitgezet door de uitzetters van de lenterit: Jan en Riek Bos?
Deze PCC op Hemelvaartsdag wordt verreden in Hijken?
Deze PCC een onderdeel is van de op die dag te verrijden Hijkerrit?
De afdeling Overijssel van de KNMV ook zal deelnemen aan deze PCC?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dat was het deze keer, ben aan toe.
Tot de volgende keer maar weer.

Copyright © 2023. All Rights Reserved.

Powered by JS Network Solutions